LOGOpop

O Fundacji

 

Fundację Rozwoju Innowacji Med INN założyliśmy jako zespół profesjonalistów, których skupia wizja rozwoju innowacyjnych pomysłów w kierunku ich biznesowych zastosowań. Jako osoby aktywnie działające w doradztwie, warsztatach i animowaniu świata startupowego mamy wiedzę o tym, jakiego rodzaju wsparcie jest najefektywniejsze na poszczególnych etapach rozwoju firmy. Zależy nam na tworzeniu powiązań między ludźmi myślącymi podobnie, zorientowanymi na innowacje i nieobawiającymi się porażek i sukcesów.

Education_007_AtomicStructureOd lat przekonujemy młodych naukowców i przedsiębiorców o tym, że sam pomysł to tylko pierwszy chociaż bardzo ważny etap. Kolejne fazy – model biznesowy, budowa zespołu, komunikowanie wartości czy wzrost biznesu to kroki, które trzeba postawić świadomie i umiejętnie. Nie chodzi nam o pokazywanie, jak „ładnie opakować” własne produkty czy koncepcje. Liczy się dla nas przede wszystkim wsparcie praktyki i merytorycznej strony biznesu.

Idea

Celem istnienia Fundacji Med INN jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie procesów komercjalizacji badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, technologii informacyjnych oraz pokrewnych.

Wspieramy początkujących przedsiębiorców w różnych formach innowacyjnych badań naukowych, pomagamy upowszechniać i propagować inicjatywy w zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie nauk związanych z branżą lifescience. Jednak z nikogo nie robimy przedsiębiorcy „na siłę”.

Finansujemy badania naukowe oraz proces ich komercjalizacji;

 

 

Inicjujemy i organizujemy finansowanie badań naukowych oraz proces ich komercjalizacji;

 

Prowadzimy działalność edukacyjną, wydawniczą, reklamową w zakresie programów realizowanych bądź wspieranych przez Fundację;

Organizujemy szkolenia, konferencje, spotkania, prelekcje, wystawy, koncerty, aukcje i inne wydarzenia;

 

Współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, agencjami rządowymi, których cele i zadania są tożsame lub zbliżone z celami Fundacji;

 

Organizujemy współpracę między przedstawicielami środowisk nauki, jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi oraz przedstawicielami przedsiębiorców, w tym przedstawicieli przemysłu dla realizacji celów Fundacji;

 

Finansujemy oraz przyznajemy nagrody instytucjom, organizacjom, bądź osobom fizycznym, wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie biotechnologii, farmacji, medycyny, technologii informacyjnych oraz nauk pokrewnych;

 

Tworzymy płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się działalnością w zakresie biotechnologii, farmacji, medycyny, technologii informacyjnych oraz nauk pokrewnych;

 

Projekty

 

WAW.AC

To pierwszy program akceleracyjny finansowany przez m. st. Warszawa. Chcemy, aby to właśnie w Warszawie rozwijały się doceniane na świecie, innowacyjne przedsięwzięcia. I edycja opierała się na realizacji zadania publicznego, w ramach umowy z m.st. Warszawa. Zadanie to polegało na przeprowadzeniu pilotażowego programu akceleracji innowacyjnych i skalowalnych przedsięwzięć związanych z obszarami life science, technologii materiałowych, optoelektroniki, energii, IT i mobile. Obecnie planujemy kolejne edycje, wzmocnione doświadczeniami poprzednich działań.

Dowiedz się więcej i zaaplikuj w nowym naborze!

O WAW.AC

Partnerzy:

 

Kontakt

Fundacja Rozwoju Innowacji Med INN

Ul. Flory 9/11

00-586 Warszawa

 

NIP: 9512381346

REGON: 147325001